26 januari, 2023

Waarom je Schaduwzijde leren kennen van onschatbare waarde is

door Bryan Tevreden in Challenge 44, Energie8 minuten | 0 reacties

Het is maar al te waar dat het leren kennen van je Schaduwzijde heel uitdagend kan zijn.

Het begint al met het taalgebruik. Je Schaduwzijde wordt, terecht, geassocieerd met je donkere zijde. Dat maakt het al iets lastiger om er naar te kijken. Maar het wordt onnodig ingewikkeld gemaakt als we het als 'negatief' gaan omschrijven. Want dat is het niet.

De samensmelting van schaduw, naar donker en vervolgens negatief lijkt heel logisch maar is het in feite niet. Het is voornamelijk gebaseerd op angst. Vroeger konden we door van alles en nog wat in het donker beslopen worden, en dan was je je leven niet altijd zeker.

Als sjamaan kun je met psychotrope middelen werken, denk bijvoorbeeld aan Ayahuasca, psylocybine (paddenstoelen) of de San Pedro cactus. Afhankelijk van de soort en samenstelling, kan dat zeer heftige ervaringen opleveren. En om die reden wordt er soms voor gekozen om zo'n ceremonie/inwijding bij daglicht uit te voeren.

Als het je te heftig wordt kun je dan je ogen openen, en het (redelijk) vertrouwde beeld van de wereld bij daglicht tot je nemen. Dat is geheel anders dan wanneer je de ceremonie in het donker beleeft.

Wie is hier bang in het donker
Nou, hij is het zeker niet
In het donker lijkt alles wel anders
Maar dat komt alleen, omdat je niks ziet
Kijk dan, kijk dan, kijk dan
Bram Vermeulen - lied 'Het is een Wedstrijd'

Angst dus, wat we al snel als negatief labelen. Wanneer ik een client tijdens haar reis begeleid, en voornamelijk op energetisch niveau aan het werk ben, probeer ik mijn woorden ook zorgvuldig te kiezen. Ik kan het hebben over zware energie, donkere energie (dat is hoe ik het visueel waarneem) of zelfs zwarte energie, maar ik doe mijn best om het geen negatieve energie te noemen.

Vaak kennen we datgene wat zich ophoudt in onze Schaduwzijde ook een persoonlijkheid toe. Het voordeel hiervan is dat we er afstand van kunnen nemen. Het is iets buiten ons, dat om wat voor reden dan ook, er voor kiest om onzichtbaar te blijven.

Het nadeel van het toekennen van een persoonlijkheid aan datgene wat zich ophoudt in onze Schaduwzijde, is dat we er afstand van kunnen nemen. We kunnen het gaan negeren. Maar dat wil nog niet zeggen dat het geen invloed heeft ons dagelijks handelen.

Al onze 'vrienden' in onze Schaduwzijde hebben een waanzinnig effectieve om met ons te communiceren. Dat doen ze niet zozeer met woorden. We hebben namelijk al genoeg stemmen in ons hoofd. Nee, het gaat juist om die beïnvloeding van ons handelen. Die destructieve, irrationele besluiten die we soms nemen.

En als dat 'soms' regelmatig begint te worden, een patroon zeg maar, dan kun je er rustig vanuit gaan dat iemand je iets duidelijk probeert te maken.

Een heilzamere manier om tegen die persoonlijkheden aan te kijken, is om ze te zien als zielsdelen, die om een bepaalde reden hun toevlucht hebben genomen tot je Schaduwzijde. Een sjamanistische 'Soul Retrieval' is op dat principe gebaseerd. 

Als sjamaan begeleid ik je dan op een reis door de Onderwereld, je onderbewuste, op weg naar een zielsdeel van jou, dat zich als gevolg van een traumatische ervaring heeft afgesplitst, en sindsdien verblijft in die Onderwereld. Dat zielsdeel wacht daar op jou, met een gift en een boodschap, en het verlangen zich weer bij jou aan te kunnen sluiten. Om samen weer heel te kunnen worden.

Het zijn waarlijk magische momenten om mee te maken. Zowel voor de client als voor mij, als begeleider, wanneer die reünie dan ook echt plaatsvindt.

Dit is slechts één manier van Licht brengen in je eigen Duisternis.

Als er zich veel verborgen houdt in jouw Schaduwzijde, dan kun je dat vergelijken met iemand met een heel beperkt blikveld. Je kunt niet al te ver opzij kijken, en al helemaal niet achterom, want anders word je geconfronteerd met alles van jou wat je allemaal niet wilt zien of weten.

Al die minder prettige eigenschappen en karaktertrekken die op de minst gelegen momenten opspelen en zich doen gelden. Al die zaken en ervaringen waar je veel moeite voor doet om die verborgen te houden en als dat niet lukt, om de schuld bij alles en iedereen te leggen, behalve bij jezelf.

En dat laatste is een beproefd concept. Met al die ballast in je Schaduwzijde ben je ontzettend bedreven geraakt in het herkennen van al die negatieve (ja, daar gaan we weer) eigenschappen in anderen. Al die dingen waar je je mateloos aan stoort bij anderen.

Dat kan uitmonden in dat je de rol op je neemt van de rechter. De rechtschapene die zich op een nobele queeste waant om alles en (vooral) iedereen aan de schandpaal te nagelen, die zich volgens jou niet aan de regels houdt.

In deze moderne tijden is het makkelijker dan ooit om die rechter te spelen en daar voor beloont te worden. Een beloning in 'likes', 'duimpjes omhoog', aandacht en zelfs advertentie-inkomsten. Een beloning gestoeld op negativiteit, kwetsen en pijn.

Pijn die je bij de ander herkent en waarvan je waarschijnlijk vindt dat die persoon dat ook verdient. Had ie maar niet dit of dat moeten doen. Ja toch?

Maar uiteindelijk ook pijn bij jezelf, al zal de zelf-uitgeroepen rechter dat niet snel herkennen, laat staan erkennen. Maar geloof me, die pijn is er wel. Onder die superioriteit schuilt ook angst. Verschillende soorten angst, waaronder die van de afstand tussen jou en mij. Hoe luidt je groep van volgers ook voor je klapt, die pijn is er wel degelijk.

En ook dat is natuurlijk weer een signaal en een uitnodiging van die zielsdelen. 

En die zielsdelen zullen al die signalen blijven sturen. Je zult je blijven ergeren aan dat irritante gedrag van de ander, je zult keer op keer weer in vergelijkbare situaties terechtkomen waarin je helemaal niet wilt zitten en het zal je uitputten.

Tot die dag, tot dat moment, waarop je durft je Licht te laten schijnen op datgene wat zich schuilhoudt in je Schaduwzijde.

Je zult kunnen zeggen, "Ja, dat ben ik ook!". En je zult het omarmen.

Dat is het moment dat je blikveld zich zal verruimen. En je zult een boel energie terugkrijgen.

Je Schaduwzijde herbergt namelijk ook heel veel energie. Het kost je heel veel energie om je blikveld te vernauwen. Maar dat is slechts één deel van de energievergelijking.

Met het ontspannen van je blikveld, het wijder worden van je blikveld, ga je datgene wat daar aan het licht komt uiteindelijk ook gaan gebruiken op een positieve manier. Op een dienende manier.

Je voorheen morele woede heeft als zaad agressie. En agressie kan je positief gebruiken om heel duidelijk grenzen te stellen aan hen die wat hardhorend zijn. En dat doe je voordat het zich kan ontwikkelen tot woede en geweld.

Je alertheid en gevoel voor rechtvaardigheid zal je in staat stellen om nu met compassie misstanden aan te pakken. Te beginnen bij jezelf. Het begint altijd bij jezelf. En dat is het tweede deel van de energievergelijking. Het positieve gebruik van je voorheen 'donkere kanten' geeft je meer vrijheid in handelen. Veel meer vrijheid.

Veel meer vrijheid en creativiteit. Je handelen wordt een levend voorbeeld van wederom die compassie, inspiratie en bevrijding. In ultimo wordt je een wandelende tempel van Heling.

En dat alleen al zou reden genoeg kunnen zijn om daadwerkelijk je Schaduwzijde te willen leren kennen. En omarmen.

Deze post is onderdeel van de Challenge44. Klik hier voor de uitleg over het hoe en waarom van deze challenge.

Credits foto:  Casey Horner

Over

Bryan Tevreden

Als sjamaan een laatbloeier en mijn universitaire technisch-wetenschappelijke achtergrond heeft in het begin zeker niet geholpen. Maar eenmaal mijn sjamanen-energie omarmd, was er geen houden meer aan. Dat gekoppeld aan mijn humor, nieuwsgierigheid naar en liefde voor jou, maakt mij toch wel een unieke, moderne sjamaan. Al zeg ik het zelf...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>