18 november, 2022

De Schoonheid van Tijdreizen als interventie-techniek

door Bryan Tevreden in Challenge 44, Technieken5 minuten | 0 reacties

De meeste van mijn cliënten met een thema op het gebied van traumaheling, hebben al één of meerdere vormen van therapie achter de rug. Meestal hebben ze gedurende dat traject al zeer diepgaande inzichten mogen opdoen over hoe en waardoor het trauma ontstaan is.

Bij sommigen was dat alleen al voldoende om tot een gedeeltelijke heling te komen. Maar in geen van de gevallen tot een volledige heling. Als dat wel zo was geweest, hadden ze simpelweg geen reden hebben gehad om bij mij aan te kloppen. 

Alberto Villoldo, de oprichter van mijn sjamaan-school The Four Winds, heeft het ooit eens treffend verwoord: Er is weinig sexy of inspirerend aan een zestiger die nog steeds rondloopt met mama- en/of papa-issues.

En geloof me, die zestiger weet dat zelf ook wel. Die verlangt ook heftig naar een leven zonder die issues, zonder de dwang van het verleden. Ze weet, ondanks al die jaren van therapie, nog steeds niet hoe dat voor elkaar te krijgen.

Ze mediteert zich een ongeluk, herhaalt eindeloos affirmaties, leest de meest inspirerende boeken en communiceert zo geweldloos dat het bij tijd en wijle pijnlijk en gênant wordt. Maar hoe sterk het verlangen naar vrij-zijn van het verleden ook is, het heeft haar slechts een heel klein beetje dichter bij de realisatie daarvan gebracht.

Verlangen naar Heling

In het verlangen naar (volledige) heling, zit vaak ook het verlangen verstopt naar een radicale verandering in het leven. Een verlangen naar een leven waarin het verleden niet meer het heden en de toekomst bepaalt.

En dus beginnen we met onze serie sessies. Ze vertelt me heel kort over dat thema en daarna stellen we vast welke van haar energiecentra, de chakra's, het meest aangedaan is door de zware, zwarte, negatieve energie van dat thema.

Even tussendoor, dat vertellen over het thema, is niet bedoeld om mij meer inzicht te geven in en over haar thema. Het is voornamelijk bedoeld om de energie geassocieerd met het thema te activeren in het lichaam. Eenmaal geactiveerd is het voor mij, als sjamaan, makkelijker om die energie waar te nemen, en eenvoudiger om die uit het energielichaam te verwijderen. Einde van ons tussendoortje.

Het verwijderen van die energie kan meerdere sessies vragen, en het is niet ongebruikelijk dat er meerdere thema's meegaan in het reinigingsproces. Een welkom maar lang niet altijd bewust neven-effect.

De Vertraging

Het eigenlijke werk, de transformatie naar een radicaal ander leven, begint nu pas. En wel met het vertragen van de client. Het leven voelt voor haar aan alsof ze in een op hol geslagen hogesnelheidstrein zit. En met die hoge snelheid zit er niets anders op, dan met de veiligheidsriemen om, de rit helemaal uit te rijden. Alleen maar vooruit, voortgestuwd door het verleden, in een richting die geen afslagen kent.

En dus is vertragen, afremmen de hoogste prioriteit. De snelheid moet dusdanig omlaag, dat de client door het raam, de omgeving weer kan gaan herkennen, in plaats van dat alles als in een waas voorbij schiet, richting het onvermijdelijke eind.

En dan moet de snelheid nog verder omlaag, totdat ze beseft dat het helemaal geen trein is waar ze in zit maar in een auto. Weliswaar een turbo-charged sportauto, die op de linkerbaan vastgekleefd zit, maar het is in ieder geval geen trein.

En dan nog verder omlaag met die snelheid, tot het besef komt dat ze zelf het stuur zo krampachtig vasthoudt, en ook zelf als in trance het gaspedaal volledig ingetrapt houdt.

En nog verder omlaag die snelheid, zodat ze van de meest linkse baan naar de meest rechtse baan kan gaan. En daar aangekomen ook duidelijk de afslagen gaat herkennen.

En nu komt het erop aan de juiste afslag te herkennen, en ook om die dan te nemen. Met een veilige snelheid. Er is niemand die een afslag neemt met 180 km/h, zelfs niet op de Duitse Autobahn!

Tijdreizen

En het is pas vanaf hier dat het Tijdreizen in beeld komt. Als sjamaan ga ik dan reizen in de Toekomst, in het Bovenbewuste, op zoek naar een toekomst voor die client (en samen met haar), waarin het thema geheeld is, de lessen geleerd, en de alchemie uit lood innerlijk goud heeft gecreëerd.

Gebaseerd op het verleden van de client is dat nooit een waarschijnlijke toekomst. Maar het is wel een mogelijke toekomst, hoe klein die kans ook is volgens de waarschijnlijkheidsberekeningen. Maar dat is niet relevant.

De client is dusdanig vertraagd, dat ze nu wel in staat is om de bewuste afslag te nemen. En dan de volgende bewuste afslag. En de volgende. En de volgende, enzovoort. Net zolang tot het mogelijke het nieuwe waarschijnlijke is geworden.

De Upgrade

Waar ze namelijk mee terug gekeerd is van het tijdreizen is een weten over hoe die toekomst eruit ziet voor haar, hoe het voelt, hoe het is. Haar DNA en energieveld heeft een upgrade gekregen die in lijn is met haar te verwezenlijken toekomst.

Het enige wat ze nog hoeft te doen, is om die te realiseren. Dat is een eenvoudig stap-voor-stap proces. Dat betekent overigens niet dat het noodzakelijkerwijs ook makkelijk zal zijn. In het merendeel van de gevallen en meestentijds zal het dat namelijk niet zijn. Maar er is nu een innerlijk vuur en weten dat het te bereizen pad verlicht en lichter maakt.

Dit alles, geeft in mijn beleving, Tijdreizen een unieke Schoonheid. En ik kan bijna niet wachten tot wij samen gaan reizen...

Deze post is onderdeel van de Challenge44. Klik hier voor de uitleg over het hoe en waarom van deze challenge.

Credits foto: Emile Guillemot

Over

Bryan Tevreden

Als sjamaan een laatbloeier en mijn universitaire technisch-wetenschappelijke achtergrond heeft in het begin zeker niet geholpen. Maar eenmaal mijn sjamanen-energie omarmd, was er geen houden meer aan. Dat gekoppeld aan mijn humor, nieuwsgierigheid naar en liefde voor jou, maakt mij toch wel een unieke, moderne sjamaan. Al zeg ik het zelf...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>